standard-title functies

functies

Heb jij de ambitie om samen met enthousiaste mensen een schitterend evenement op de tweede zondag van september te organiseren? Stichting Heesch Presenteert is per direct opzoek naar mensen die één van de onderstaande functies kunnen en willen vervullen. Het basis bestuur bestaat uit en voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

We zoeken kandidaten die ongeveer 50 uur per jaar (febr.-sept.) beschikbaar zijn voor de volgende functies:

Voorzitter
Deze persoon is eindverantwoordelijke voor het gehele evenement en bewaakt de voortgang van het organisatie-proces

Secretaris
Deze persoon is verantwoordelijk voor het plannen en notuleren van vergaderingen en bewaakt mede met de voorzitter de voortgang van de uit te voeren taken

Acquisitie Heesche bedrijven
Deze persoon zorgt voor deelnemende Heesche bedrijven en in samenspraak met deze bedrijven wordt er bekeken wat hun bijdrage/activiteiten aan het evenement kan zijn. 

Acquisitie sponsoren
Deze persoon is verantwoordelijk voor het binnenhalen van sponsor gelden binnen het locale netwerk van Heesche bedrijven.

Parcours verantwoordelijke
Deze persoon draagt zorg voor het totale parcours, het verwerken van de inschrijvingen van standhouders en verenigingen/stichtingen, de terugkoppeling naar deelnemers en beheren van de email box “inschrijvingen”. In aanloop naar het evenement wordt er een dgitale indeling gemaakt van het parcours.

Cultuur
Deze persoon is verantwoordelijk voor het boeken en begeleiden van culturele zaken tijdens het evenement zoals straattheater, muzikale activiteiten, dans e.d. (die buiten VVH vallen)

Vergunningen + verzekeringen + subsidies
Deze persoon is verantwoordelijk voor de aanvraag van de evenementenvergunning bij de gemeente Bernheze (en tevens contactpersoon) en zorgt ook voor een evenementenverzekering. Het bewaken van de reeds opgestelde risico-analyse behoort ook tot de taken eveneens het bekijken van de subsidie-mogelijkheden voor het evenement.

Mail je interesse en motivatie t.a.v. Ilse van Zoggel voor 15 januari naar: info@centrumheesch.nl